BMW 645i

BMW 645i กับโปรแกรมเคลือบแก้ว "Silver Package"

Silver Package จะ Maintenance ด้วยน้ำยาสำหรับการ Maintanance โดยเฉพาะ 4 ครั้งฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพิ่มอายุของชั้นผิวให้อยู่ได้ยาวนานกว่าเดิม และ ให้ความเงาใสตลอดเวลา
- เคลือบกระจกรอบคัน
- ลงน้ำยาหลังการซ่อมสีฟรี 2 ชิ้น
**ไม่มีค่าใช้จ่าย แอบแฝง**

Posted on August 26, 2015 .